توانمندیها

 

ALWAYS WORKING FOR BETTER WELDING

 

  

 تولید و ساخت :


- قطعات توربین و صنایع نیروگاهی 
- ساخت تجهیزات صنعت نفت
   

- ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی      

- ساخت و جوشکاری مخازن تحت فشار
- ساخت و جوشکاری سازه های فلزی
- جوشکاری قطعات از جنس استنلس استیل
- جوشکاری قطعات ازجنس آلومینیم


 

ارائه خدمات مهندسی  :


*   نظارت بر پروژه های جوشکاری    

*  تدوین تکنولوژی جوشکاری قطعات مهندسی

*  تنظیم و تهیهPQR   و WPS
*  مشاور در زمینه استانداردهای کیفیت و جوش

* تدوین تکنولوژی ساخت با استفاده از نرم افزارهای مهندسی

* تحلیل و انجام محاسبات مهندسی انواع سازه های استاتیکی و دینامیکی

* مهندسی معکوس ، طراحی و تولید قطعات و تجهیزاتفرآیند های جوشکاری قابل اجرا در شرکت صنایع جوش ارکان:

 

SMAW -   Shilded Metal Arc Welding

 (GTAW -  Gas Tungsten Arc Welding (AC/DC

GMAW  - Gas Metal  Arc Welding

 RSW -   Resistance Spot  Welding

        

 

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر