توانمندیها

 

ALWAYS WORKING FOR BETTER WELDING

 

  

* ساخت قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

 مهندسی معکوس ، طراحی و تولید قطعات و تجهیزات

*  جوشکاری مخازن تحت فشار طبق استانداردهای مهندسی  

*   تحلیل و انجام محاسبات مهندسی انواع سازه های استاتیکی و دینامیکی   

*  تدوین تکنولوژی جوشکاری قطعات مهندسی

*  جوشکاری انواع فلزات (آلومینیوم ، سوپر آلیاژها )

*  تدوین تکنولوژی ساخت  با استفاده از نرم افزارهای مهندسی

*   تحقیقات کاربردی جهت نمونه سازی قطعات مهندسی

v فرآیند های جوشکاری قابل اجرا در شرکت صنایع جوش ارکان: 

 

 

· SMAW -   Shielded Metal Arc Welding

· GTAW - Gas Tungsten Arc Welding (AC/DC)

· GMAW - Gas Metal Arc Welding

· RSW -   Resistance Spot Welding

        

 

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر