پروژه ها

 
برخی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت عبارتند از :
1- ساخت Pig Handling  و Bascet External Tray مربوط به پروژه فاز 7 و 8 پارس جنوبی - کارفرما : شرکت تایکو
2- جوشکاری لوله های تحت فشار Mud Pipe - کارفرما : شرکت تایکو
3- جوشکاری تست پلیت الکترود های شرکت الکترود یزد
4- جوشکاری مخازن نگهداری آمونیاک و لوله های تحت فشار سردخانه - کارفرما : شرکت ایران برتر(کاله)
5- ساخت تجهیزات کارخانه سیمان انارک و سیمان سردار(آپرون فیدرهای 1600 و 2600) - کارفرما : شرکت تایکو
6- جوشکاری رینگ نگهداری نازل ردیف اول توربین گازی فریم 5 - کارفرما : شرکت تجربه نور
7- ساخت میزهای متحرک تمیز کاری - کارفرما : شرکت مهندسی ساخت پره توربین مپنا - پرتو
8- ساخت شش دستگاه استراکچر مربوط به تجهیزات حفاری چاههای نفت (Top Drive)- کارفرما : شرکت تایکو
9- بازسازی(جوشکاری) روتورهای توربین های بخار پالایشگاه تبریز و تهران - کارفرما : شرکت توربین ماشین خاورمیانه
10 - جوشکاری Impeler  توربین _ کارفرما : شرکت توربین ماشین خاورمیانه
11- Hardfacing  پره های توربین ردیف دوم توربین گازی GE F5  - کارفرما : شرکت مهندسی موادکاران
12 - تعمیر قطعات توربین رستون TA 1750 - کارفرما : شرکت توربین ماشین خاورمیانه
13- ساخت دستگاه بازیافت موم ریخته گری دقیق و آون نگهداری -کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتو
14 - تدوین تکنولوژی و جوشکاری نازل های توربین گازی GE -F5 - کارفرما : شرکت تجربه نور
15 - ساخت ایمپلر توربین _کارفرما : شرکت توربین کمپرسور آسیا
ر

16 -  جوشکاری قطعات توربین گازی zorya  -    کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ( توگا )
برخی از پروژه های در دست اجرا،  توسط این شرکت عبارتند از :

ساخت قطعات توربین MGT- 20   -    کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ( توگا )

ساخت 322 عدد رینگ های توربین گاز      کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

ساخت یک دستگاه مخزن کور لیچینگ        کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)
 

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر