تولید کننده نمونه

 
تولید کننده نمونه در سال 1400تولید کننده نمونه
شرکت صنایع جوش ارکان بعنوان تولید کننده نمونه در شهرستان شهریار در سال 1400  برگزیده گردید . و از طرف اتاق اصناف شهریار و همچنین اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهریار مورد تقدیر قرار گرفت .
تاريخ تنظيم: شنبه 21 اسفند ماه 1400

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر