تائید دانش بنیان

 
تائید دانش بنیان
با توجه به ارزیابی انجام شده توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری ، شرکت صنایع جوش ارکان بعنوان شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مورد تائید قرار گرفت .
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 18 تیر ماه 1399

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر