ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

 
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنایع جوش ارکان مطابق با استاندارد  ISO 9001 : 2015  و همچنین ممیزی پیاده سازی استاندارد الزامات جوشکاری  ذوبی مطابق با استاندارد ISO 3834 : 2005  توسط شرکت DQS  آلمان انجام شده و منجر به تائید و تمدید گواهینامه های فوق گردید .
تاريخ تنظيم: شنبه 24 خرداد ماه 1399

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر