ساخت ایران

 
ساخت ایران
گزارش این هفته ساخت ایران شبکه یک سیما اختصاص به شرکت صنایع جوش ارکان دارد . جهت دیدن فیلم و گرارش مربوطه ، به سایت simanews  اخبار  ساعت 14 شبکه یک  مورخ 16/4/96 مراجعه نمائید.
تاريخ تنظيم: جمعه 16 تیر ماه 1396

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر