چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری

 
چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاریچهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری
چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری
چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب و بیست دو دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه 1400 به صورت مجازی برگزار می گردد .
تاريخ تنظيم: دوشنبه 2 اسفند ماه 1400

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر